Privacybeleid

Buddys.nl is zich ervan bewust dat de bescherming van de privacy op het internet cruciaal is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het groeiend succes van het internet als een dienstverlenend en commercieel medium. Daarom respecteren en beschermen wij uw privacy!

Buddys.nl zal de gegevens over haar bezoekers en/of klanten behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Alle persoonlijke informatie die u aan buddys.nl doorgeeft zal enkel gebruikt worden voor intern gebruik om uw vragen en/of bestellingen op een efficiënte manier te verwerken en voor onze eigen promoties. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Inlichtingen
Alle uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met info@buddys.nl of stuur ons een schriftelijk verzoek per e-mail, fax of post.

Informatie aan derden
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, NIET door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.